Rodzaje domów

Dla wielu współczesny dom jednorodzinny, kojarzy się z parterowym domem wolnostojącym. Jenak pośród domów jednorodzinnych istnieje wiele możliwości kombinacji ze względu na rodzaj zabudowy oraz to z jakich materiałów i jakie funkcje ma posiadać. Pamiętajmy, że dom jednorodzinny jest to budynek, który stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dom – zabudowa

Dzieląc domy wg rodzaju zabudowy możemy wyróżnić następujące rodzaje:

Dom wolnostojący

W takim domu jednorodzinnym można wyodrębnić maksymalnie dwa mieszkania. Ważne jest to, że jego bryła jest usytuowana niezależnie od pozostałej zabudowy.

Dom w zabudowie bliźniaczej

Jest to dom, w którym jedna ze ścian zewnętrznych budynku przylega do drugiego budynku, a pozostałe trzy są usytuowane swobodnie. Wbrew stereotypom połowy budynku, niekoniecznie muszą być swoim lustrzanym odbiciem.

Dom w zabudowie szeregowej

Są to domy, w których dwie ściany zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, na krańcach jedna, dwie stanowią przednią (wejściową) i tylną elewację, budynek dzieli działkę na dwie części; budynki szeregowe tworzą ciągi od trzech do kilkunastu domów.

Dom atrialny

Jest to dom, który nie posiada w ogóle elewacji zewnętrznych, doświetlony jest przez atrium. Bardzo często domy atrialne w umiarkowanej strefie klimatycznej przylegają do sąsiednich dwiema lub trzema ścianami zewnętrznymi.

Dom – technologia budowlana

Coraz częściej decydując się na budowę domu poszukujemy jak najlepszych, a zarazem najtańszych technologii zastosowanych w budownictwie jednorodzinnym. Najlepszym tego przykładem są domy pasywne i energooszczędne, które cieszą się coraz większą popularnością wśród naszych obywateli. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik mamy możliwość późniejszego oszczędzenia pieniędzy związanego z eksploatacją domu.

Dom murowany

Najbardziej popularna w Polsce technologia wykonywania domów. Budowa domu z cegieł, pustaków lub bloczków, z materiałów takich jak beton komórkowy, keramzytobeton, cegła oraz silikaty. Bardzo często firmy kompleksowo wykonują budę takiego domu począwszy od projektu poprzez dostawę materiałów i na wykończeniu wnętrza skończywszy.

Dom drewniany

Jest to dom budowany w konstrukcji szkieletowej lub z bali. Budowa domu w konstrukcji szkieletowej polega na wznoszeniu domów opartych na konstrukcji ścian, stropów i dachu z drewnianych, małogabarytowych drewnianych elementów. Natomiast budowa domu z bali polega na budowaniu z pełnych elementów drewnianych o przekroju 50-100 mm i wymagających dodatkowego ocieplenia oraz o grubości 200, 250, 300 mm i więcej, takich które nie wymagają ocieplenia ścian zewnętrznych. Dzięki niskim ceną technologia ta jest coraz bardziej popularna w naszym kraju.

Dom energooszczędny

Budowa takiego domu polega na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań architektonicznych, technicznych oraz materiałów budowlanych o odpowiednich parametrach izolacyjnych co pozwala ograniczyć późniejsze straty energii cieplnej.

Dom pasywny

Obecnie jedna z najdroższych technologii, pozwalająca na wybudowanie domu, który może obyć się bez ogrzewania. Dużą część zapotrzebowania na ciepło pokrywają w nim pasywne źródła tej energii (ludzie, urządzenia gospodarstwa domowego, a także ciepło odzyskiwane z powietrza czy energia słoneczna). Są to domy zapewniające odpowiednią izolacyjność termiczną.  Mogą to być ściany szkieletowe wypełnione materiałem termoizolacyjnym albo kształtki szalunkowe ze styropianu wypełniane betonem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też dwuwarstwowa budowa ścian, przy czym część konstrukcyjna może być wzniesiona z różnych materiałów: silikatów, ceramiki tradycyjnej, prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych, z cegły, betonu komórkowego, keramzytobetonu czy bali.